Bilgi Zamanı

2. Kılıç Arslan Hayatı

2. Kılıç Arslan Hayatı
24 Mart 2013 - 12:00 'de eklendi ve 1366 kez görüntülendi.

2. Kılıç Arslan Kimdir, 2. Kılıç Arslan Hayatı

Kılıç Arslan II, tam adı İzzeddîn kılıç arslan (d. y. 1115 – ö. 26 Ağustos 1192, Aksaray-Konya arası), Anadolu Selçuklu hükümdarı (1155-92), Anadolu’nun Türk­leşmesinde önemli rol oynamıştır.

1. Mesud’un oğludur. 1144’te Elbistan melikliğine atandı. Haçlıların elinde bulu­nan Maraş ve Keysun’a (Göksün) akınlar yaptı. 1149’da Maraş’m Haçlılardan alınma­sına katıldı. 1150-51’de babasıyla birlikte çıktığı sefer sırasında Keysun, Besni ve Ayntab’ın (Gaziantep) ele geçirilmesinde önemli rol oynadı; buraların yönetimi ona verildi. I. Mesud ölümünden bir süre önce II. Kılıç Arslan’ı Konya’da tahta çıkardı; öbür oğulları Dolat ve Şehinşah’ı da melikli- ğe atadı. Babalarının ölümünden (1155) sonra II. Kılıç Arslan’ın ülke bütünlüğünü korumak gerekçesiyle Dolat’ı boğdurması üzerine Şehinşah daha önce kendisine veril­miş olan Ankara ve Çankırı yöresine kaçtı. Bu durumdan yararlanan Danişmendli beyi Yağıbasan, Kayseri’ye girdi. Anadolu Sel­çukluları ile Danişmendliler arasında kaçı­nılmaz duruma gelen savaş, din adamlarının araya girmesiyle önlendi. Ama Yağıbasan Elbistan’ı ele geçirerek bölge halkını Sivas’a sürdü. Bunun üzerine II. Kılıç Arslan 1155’te Yağıbasan üzerine bir sefer düzenle- diyse de, Kilikya Ermenilerinin Anadolu Selçuklu topraklarına girmesi üzerine onun­la anlaştı. 1156’da Ermenileri yenerek Key­sun ve Besni’yi geri aldı. Ertesi yıl. sınır bölgelerine akınlar düzenleyen Nureddin Zengi’ye karşı Kilikya Krallığı ve Antakya Haçlı Kontluğu ile geniş kapsamlı bir antlaş­ma imzaladı. II. Kılıç Arslan Bizans impa­ratoru I. Manuel, Danişmendli Yağıbasan ve Nureddin Zengi’nin 1159’da kendisine “karşı oluşturdukları ittifakı etkisiz hale ge­tirmek amacıyla 1162’de Konstantinopolis’e (İstanbul) gitti, Bizans’la bir dostluk antlaş­ması yaptı. Yağıbasan’ın ölümünden (1164) sonra Danişmendli topraklarına girdi, 1175’te Tokat, Sivas ve Amasya’yı ele geçirdi. II. Kılıç Arslan’ın kardeşi Şehin- şah’la Danişmendli Zünnun’un Bizans’a sığınmaları, Bizans’la Anadolu Selçukluları arasındaki antlaşmanın bozulmasına yol açtı. I. Manuel, yardımcı kuvvetler sağladı­ğı Şehinşah ve Zünnun’un Selçuklu güçleri­ne yenilmesi üzerine 1176’da Anadolu seferine çıktı. Ama II. Kılıç Arslan Ey­lül 1176’daki Myriokephalon Savaşı’nda Bizans ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı.

1178’de Malatya’yı alarak Danişmendlile­rin egemenliğine son verdi. Bu gelişmeden kaygı duyan Artuklu emirleri, Salaheddin Eyyubi’ye sığındılar. II. Kılıç Arslan’ın 1180’de Hısn Keyfa (Hasankeyf) Artukluların üzerine sefer düzenlemesi, Salaheddin Eyyubi ile aralarının iyice gerginleşmesine yol açtı. Savaş çıkması Selçuklu veziri İhdiya- reddin Hasan’ın çabasıyla önlendi ve iki hükümdar arasında dostluk antlaşması imza­landı. Salaheddin Eyyubi ile Kilikya’ya karşı ortak bir sefer düzenleyen II. Kılıç Arslan, 1182’de Bizans topraklanın istilaya girişti. Uluborlu, Kütahya ve Eskişehir dolaylarını sınırlarına kattı. Ama bu yıllarda doğuda başlayan ve gittikçe yoğunlaşan göç olayları nedeniyle batıdaki fetihlerini durdurdu. 1180’lerde Azerbaycan’dan Anadolu ve Suri­ye’ye göç eden Türkmenler nedeniyle ülkede iç banş önemli ölçüde sarsıldı. Bozulan nüfus dengesinin yol açtığı olayları güçlükle bastıran II. Kılıç Arslan, iç bölgelerde yoğunlaşan göçebelerin büyük bir bölümü­nü Kilikya’ya yerleştirdi.

1185’te, kendisinden sonra oğullan arasın­da çıkabilecek taht mücadelesini önlemek amacıyla ülkeyi oğulları arasında paylaştır­dı. Ama kısa bir süre sonra kardeşler arasında veliaht olma mücadelesi başladı. 1188’de veliahtlık için harekete geçen oğlu Kutbeddin Melikşah ile II. Kılıç Arslan arasında sağlanan barış çok kısa sürdü. Kutbeddin Melikşah, Konya’ya girerek ken­disini zorla veliaht ilan ettirdi. 1191’de de yetkileri kısıtlanmış olan babasını öbür kardeşlerine karşı sefere çıkmaya zorladı. En küçük oğlu Uluborlu meliki Gıyaseddin Keyhusrev’e (sonradan I. Keyhusrev) sığı­nan II. Kılıç Arslan, onu veliaht ilan etti; ardından Konya’ya yürüyerek halkın da yardımıyla kenti aldı. Aksaray’a kaçan Kut­beddin Melikşah üzerine yaptığı sefer sıra­sında yolda hastalanarak öldü.

Anadolu Selçuklularının en uzun süre tahtta kalan hükümdarı II. Kılıç Arslan, ülkesinin sınırlarını genişletirken bir yandan da savaş, kıtlık ve göç nedeniyle harap olan yerleşim yerlerinin yeniden kurulması için çaba harcadı. Merkeziyetçi bir yönetim oluşturmaya özen gösterdi ve özel toprak mülkiyeti yerine ikta sistemini uygulamaya başladı. Ekonomi ve kültür alanlarında gelişmeye önem vererek Konya’yı bir tica­ret ve kültür merkezi durumuna getirdi.

2. Kılıç Arslan Hayatı Hakkında Bilgiler

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER